การแข่งขันfortune_tiger_ทดลองเล่นธุรกิจ/ประสิทธิภาพในการทำงาน